Дана Політика конфіденційності діє відносно всієї інформації, яку Фізична особа-підприємець Остапенко Вадим Олександрович може отримати щодо користувача під час використання ним сайту https://softost.com.

Використанням сайту https://softost.com користувач погоджується із положеннями даної Політики конфіденційності та автоматично надає згоду на обробку його персональних даних. У випадку непогодження  з положеннями даної Політики конфіденційності та небажання надати згоду на обробку його персональних даних, користувач повинен утриматися від використання зазначеного ресурсу.

1. Персональні дані користувача, які отримує і обробляє сайт https://softost.com.

1.1 В рамках даної Політики конфіденційності під «персональними даними користувача» розуміються:

1.1.1 персональні дані, які користувач повідомляє про себе самостійно при заповненні заявок, замовленні послуг, реєстрації (створенні облікового запису) або в інших варіантах використання сайту:

1.1.2 дані, які автоматично передаються сайтом https://softost.com в процесі його використання за допомогою встановленого на обладнанні користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація із cookie, інформація про браузер користувача (або іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до сайту), час доступу, адреса запитуваної сторінки;

1.1.3 дані, які надаються сайту, в цілях здійснення надання послуг для користувачів сайту, в відповідності з діяльністю даного ресурсу, зокрема:

  • ім’я;
  • прізвище;
  • електронна пошта;
  • телефон.

1.2 Дана Політика конфіденційності застосовується лише до сайту https://softost.com і не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті https://softost.com.

1.3 Сайт не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються користувачами та не здійснює контроль за дієздатністю користувачів. Однак, сайт https://softost.com виходить з тощо, що користувач надає точні та достовірні персональні дані по питанням, що пропонуються у формах даного ресурсу та підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. Мета збирання та обробки персональних даних користувача

2.1 Сайт збирає та зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання послуг користувачам сайту https://softost.com.

2.2 Персональні дані користувача можуть використовуватися в наступних цілях:

2.2.1 ідентифікація сторони в рамках договорів про надання послуг з сайтом;

2.2.2 надання користувачу персоналізованих послуг та сервісів, що пропонуються сайтом;

2.2.3 зв’язок з користувачем, в тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання сайту, надання послуг, а також опрацювання запитів та заявок від користувача;

2.2.4 удосконалення якості надання послуг, що пропонуються сайтом, зручності їх використання, розробка нових послуг;

2.2.5 надсилання рекламних матеріалів;

2.2.6 проведення статистичних та інших досліджень на основі наданих даних;

2.2.7 передання даних третім особам, в цілях здійснення діяльності ресурсом;

2.2.8 укладення, виконання та припинення цивільно-правових договорів з фізичними, юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Положенням про Фізичну особу-підприємця Остапенко Вадима Олександровича.

3. Умови обробки персональних даних користувача та їх передачі третім особам

3.1 Сайт https://softost.com зберігає персональні дані користувача у відповідності з чинним законодавством України, внутрішніми регламентами конкретних сервісів.

3.2 Відносно персональних даних користувача, сайт гарантує збереження їх конфіденційності, окрім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу.

3.3 Сайт https://softost.com вправі передавати персональну інформацію користувача третім особам в наступних випадках:

3.3.1 передача необхідна в рамках використання користувачем певного сайту https://softost.com, або для надання послуг користувачу;

3.3.2 передача передбачена чинним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури.

3.3.3 При обробці персональних даних користувача, сайт https://softost.com керується Законом України «Про захист персональних даних».

4. Внесення змін до персональних даних користувача

4.1 Користувач може в будь-який момент змінити (обновити, доповнити) надані ним персональні дані або їх частину, а також параметри їх конфіденційності, надіславши заяву на електронну адресу адміністрації сайту https://softost.com.

4.2 Користувач може в будь-який момент, відізвати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши заяву на електронну адресу адміністрації сайту https://softost.com.

5. Заходи, що застосовуються для захисту персональних даних користувача

5.1 Сайт приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи, що спрямовані на захист персональних даних користувача від втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

6. Внесення змін до Політики конфіденційності

6.1 Сайт має право вносити зміни до даної Політики конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. Чинна редакція завжди знаходиться на сторінці за посиланням: https://softost.com/privacy-policy.

7. Зворотній зв’язок. Запитання та пропозиції

7.1. Всі пропозиції та запитання щодо даної Політики конфіденційності направляються на електронну пошту info@softost.com та підлягають розгляду протягом 30 (тридцяти) календарних днів.